På gång hos ClaraHälsan!

Sober October
En miljon svenskar dricker ohälsosamt mycket alkohol.
I Sverige har 10-20 procent av befolkningen en riskkonsumtion av alkohol. Under de senaste tio åren har antalet alkoholberoende ökat kraftigt. De flesta har både ett arbete och ett fungerande socialt liv.
ClaraHälsan, har med sin naturliga relation till arbetsplatsen, goda förutsättningar för att vara en bra samarbetspartner kring alkohol och droger i arbetslivet. Vi har stora möjligheter att erbjuda anställda, som har begynnande till mer omfattande alkoholproblem, evidensbaserade metoder som är effektiva både när det gäller att identifiera och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.

Vi erbjuder följande behandlingar:
15-metoden.
Behandlingsmetod - kontrollerat drickande.
Återfallsprevention.

 

 

ClaraHälsan söker nya medarbetare

P g a ökad efterfrågan av våra tjänster söker vi nya medarbetare.

Företagsläkare/läkare

>>Läs mer

 

 

Nytt! Samarbetsavtal med

 

 

Nya riktlinjer kring arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som skall vända utvecklingen att få både arbetsgivare och samhälle att minska kostnader för bland annat sjukskrivningar.

>>Läs mer på arbetsmiljoverket.se

 

 

Möjlighet att söka stöd för utbildning

ClaraHälsan är godkänd som leverantör av utbildningar som är bidragsberättigade hos AFA-försäkring.

Här kan du läsa mer om villkoren och hur det går till på AFA försäkrings hemsida>>

 

 

Medicinsk träningsterapi

”Ett hälsosamt träningsupplägg med motiverande ansats för individer

som vill må bättre”

>>Läs mer

 

 

Sömnskola
>>Läs mer

 


Arbetsplatsnära stöd

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Möjligheterna för att söka arbetsplatsnära stöd gäller även 2016. Om du vill söka för insatser utförda under 2016, måste din ansökan vara inne hos Försäkringskassan före den 1 februari 2017.

ClaraHälsan hjälper dig med ansökan. Välkommen att höra av dig!

>> Läs mer

 

© 2016 ClaraHälsan AB. Alla rättigheter reserverade.